Rejestracja tel.: 505 451 249

Technologie

Gabinet wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt wiodących producentów branży stomatologicznej, w tym m.in.:

unitUnit dentystyczny Stern Weber

beefillBeefill 2 w 1

zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką

endometrEndometr Dentaport Morita

urządzenie do elektronicznego pomiaru długości roboczej kanału

piaskarkaPiaskarka Air-Handy EMS

autoklawAutoklaw Stern Weber 17

zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką

rtgAparat RTG My Ray

z głowicą wysokiej częstotliwości

zenxRadiowizjografia wewnątrzustna ZEN-X

cu2Kamera wewnątrzustna C-U2

z monitorem

skalerSkaler Cefla